Endodontologie

Endodontologie gaat over wortelkanaalbehandelingen. Stel je voor dat je een diep gaatje hebt, een vulling die niet goed meer is of je tand beschadigt door een ongelukje. In zulke gevallen kan de zenuw in je tand of kies ontsteken. Een wortelkanaalbehandeling helpt dan om de pijn te stoppen en de tand of kies te redden. Tijdens deze behandeling maken we de binnenkant van de tand schoon en vullen deze daarna opnieuw. Dit gebeurt natuurlijk altijd onder verdoving, dus je voelt er niets van!

Soms kan een oude wortelkanaalbehandeling problemen veroorzaken als deze vroeger niet goed is uitgevoerd. In dat geval spreken we van een ‘herbehandeling’. Tjitske kan veel van deze behandelingen zelf uitvoeren. Als het complexer wordt, verwijzen we je door naar een specialist, de endodontoloog.

Als een herbehandeling niet mogelijk of te risicovol is, kan er een speciale ingreep nodig zijn, genaamd ‘apexresectie’. Dit is een behandeling van het puntje van de wortel. Als dit ook geen optie is, kan het soms nodig zijn om de tand of kies te trekken.